Astrologie

Wat is Astrologie?

Al zolang de mensheid bestaat, heeft de mens naar de hemel gekeken en getracht inzicht te krijgen in de wisselingen van de verschijnselen die werden opgemerkt. Steeds meer raakte men vertrouwd met de hemelverschijnselen en werden er allerlei cycli ontdekt. De astrologie bestudeert de verschijnselen aan de hemel en de samenhang met het leven en gebeurtenissen op aarde; de invloeden van de standen en cycli van de Zon, de Maan en de planeten op het leven. Deze wetenschap is al eeuwen oud, maar heeft in de loop van de eeuwen de nodige veranderingen ondergaan en ontwikkelt zich nog steeds. De astrologie werd in de oudheid vooral gebruikt voor staatsaangelegenheden, de landbouw en het samenstellen van een religieuze kalender. Door het steeds verder ontwikkelen van de kennis over de hemelverschijnselen, ontstond in de loop van de eeuwen ook de persoonlijke astrologie. Steeds weer worden er nieuwe verbanden  en nieuwe samenhangen ontdekt. Door onderzoek en nieuwe inzichten kan de kennis hierover zich uitbreiden en vernieuwen. De gedachte achter de astrologie is onveranderd gebleven en wordt het beste weergegeven door de hermetische tekst op de tabula smaragdina; ‘…Zo boven – zo beneden.’
Tegenwoordig wordt de serieuze astrologie gebruikt om inzicht te krijgen in psychologische vraagstukken van de mens, over relaties, beroep, functioneren op het werk, en nog veel meer. Ook kan astrologie ingezet worden als hulpmiddel om extra inzichten te verkrijgen die van belang kunnen zijn voor besluitvorming.

Wat is Psychologische Astrologie?

De psychologische astrologie interpreteert de horoscoop en kan daar de onderliggende dynamieken en patronen uit afleiden. Deze kunnen verschillende uitwerkingsmogelijkheden hebben. Er wordt dus niet uitgegaan van vaststaande feiten, maar van de psychische dynamiek die daarachter ligt. De psychologisch astroloog kan hier inzicht in geven, waardoor je jezelf meer kunt begrijpen en accepteren. Hierdoor kun je beter omgaan met anderen, je omgeving en je leven.

De Jungiaanse psychologie sluit zich in menig opzicht naadloos aan op het astrologisch kennisgebied. Door deze psychologie kunnen we de dynamiek van de psyche begrijpen en inzicht krijgen in de werking van het onbewuste, in dromen en symbolen. Het helpt je om jezelf te begrijpen op een dieper niveau. En als je begrijpt waarom je dingen doet, of waarom juist niet, dan heb je een sleutel om jezelf te veranderen. Daardoor kom je steeds dichter bij jezelf,  de mens die je bedoeld was te zijn. 

 

 

 

 Bron: Astrologie in het dagelijks leven, Karen Hamaker – Zondag.