Astrologisch Consult

Astrologisch Consult

Voor een astrologisch consult heeft de astroloog gegevens nodig om de horoscoop te berekenen; geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.
De exacte geboortetijd kan worden opgevraagd bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je geboren bent.

Momenteel vinden de consulten online plaats door middel van een videoconsult.

Geboortehoroscoop

Dit is een karakteranalyse en laat zien wat je aanleg, behoeften, reactiewijze, mogelijkheden en belemmeringen zijn. Wat heb je in aanleg in je en hoe zou dat kunnen uitkristalliseren naarmate je ouder wordt? Er is altijd een constructieve- en een destructieve kant aan bepaalde eigenschappen en veel is afhankelijk van de keuzes die je bewust, dan wel onbewust maakt in je leven. Ook de omstandigheden waarin je verkeert, de familie waarbij je hoort en je cultuurachtergrond, spelen een belangrijke rol bij de vorming van jezelf. Door actief deel te nemen aan het gesprek, kom je erachter hoe de dingen voor jou (in)werken. Ook bespreek ik (indien gewenst) in het kort de tendensen die op dat moment spelen en die licht werpen op de huidige situatie. Een consult duurt ongeveer 2,5 uur en kan worden opgenomen.

Solaar

Een solaar is een terugkeer horoscoop van de Zon en wordt gemaakt op het moment dat je jarig bent. Dan is de Zon weer terug op zijn plaats waar hij stond toen je geboren werd. Deze horoscoop is 1 jaar geldig. In dit consult worden de jaartendensen aangegeven (er worden geen concrete voorspellingen gedaan) door te kijken naar de cycli van de planeten aan de hemel; de zogenaamde transits en progressies. De solaar verfijnt deze tendensen en geeft aan welke thema’s dat jaar voor jou belangrijk zijn. Het geeft je de kans¬† om in te springen op bepaalde ontwikkelingen. Een solaar kan worden gemaakt als er al een geboortehoroscoop besproken is. Dit maakt dat er zo optimaal mogelijk kan worden ingegaan op het individuele proces. Het consult duurt ongeveer 2 uur en kan worden opgenomen.

Kinderhoroscoop

Een kinderhoroscoop kan een hulpmiddel zijn om je kind beter te begrijpen. Het geeft de aanleg en mogelijkheden van je kind weer. Als er problemen zijn omtrent het kind, kan een horoscoop verhelderend werken. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn bij de opvoeding of problemen op school. Ook kan het zijn dat je kind zich niet “volgens het boekje” ontwikkelt. Door de horoscoopanalyse begrijp je meer waar het kind behoefte aan heeft en wat het nodig heeft om zich lekker te voelen. Dit kan bijdragen tot een beter samengaan van ouder en kind. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de horoscoop van een ouder of ander gezinslid te bekijken. Het consult duurt ongeveer 1,5 uur en kan worden opgenomen.