Cursus astrologie

Cursus astrologie

Ben je nieuwsgierig naar wat astrologie nu werkelijk is en wil je graag ontdekken wat je echte horoscoop je kan vertellen? Dan is deze cursus astrologie misschien iets voor jou. In deze basiscursus psychologische astrologie leer je de basisprincipes van de astrologie aan de hand van je persoonlijke horoscoop. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is.
Je maakt kennis met de dierenriem als levensweg die opgebouwd is uit de twaalf tekens, overeenkomend met de ontwikkelingsstadia in een mensenleven en algemeen in de gehele natuur. De tekens van de dierenriem, de elementen en kruizen, planeten en huizen komen aan bod en de opgedane kennis kan meteen toegepast worden in de eigen horoscoop. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur en kan van start gaan bij voldoende deelnemers.

Workshop elementen en kruizen

In deze workshop maak je kennis met de astrologische elementen en kruizen als basis van de horoscoop. Een element is een bewustzijnshouding, een manier van kijken die je automatisch aanneemt om je te oriënteren in de buitenwereld, vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Dit geeft houvast, een kapstok om je aan vast te houden. Er zijn vier astrologische elementen; Vuur, Aarde, Lucht en Water en deze komen overeen met de vier functietypen van Carl G. Jung; Intuïtie, Gewaarworden, Denken en Voelen. Een kruis geeft aan op welke manier we onze problemen verwerken, hoe iemand zich aanpast aan de gebeurtenissen die hij ervaart en aan de omgeving. Er zijn drie astrologische kruizen: hoofd, vast en beweeglijk.
Door te begrijpen wat elementen en kruizen betekenen en hoe deze werken, verkrijg je dieper inzicht in bepaalde psychische processen en patronen. Aan de hand van de persoonlijke horoscoop ga je ontdekken en krijg je inzicht hoe de elementen en kruizen bij jou werken. Deze workshop wordt op aanvraag gegeven; dag, tijdstip en locatie in overleg.