Horoscoop

Wat is een horoscoop?

De astrologische rubrieken  die je tegenkomt in de kranten en tijdschriften, zijn geen horoscopen. Maar wat is dan wel een horoscoop? Een horoscoop is een tekening die een momentopname van de situatie aan de hemel weerspiegelt, gezien vanuit de plek op aarde waar de gebeurtenis plaats vond. Het laat zien waar de Zon, de Maan en de planeten op dat moment aan de hemel stonden, bijvoorbeeld op het moment van je geboorte. De geboortehoroscoop is als het ware een blauwdruk van de psyche en is een instrument om jezelf beter te leren kennen. Het geeft informatie over je behoeften, je eigenschappen en je belemmeringen. Maar ook over je onbewuste drijfveren, je kwaliteiten en talenten. Het laat de persoonlijke aanleg zien en de mogelijkheden tot ontwikkeling.

 

Horoscoop


De horoscoop kan een hulpmiddel zijn om jezelf beter te begrijpen en te accepteren. Hierdoor wordt het inzicht in jezelf groter en kom je dichter bij jezelf, je kern. Dat kan je helpen jezelf te ontplooien op een manier die bij je past. Door je leven heen kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen. Het zijn momenten waarop je de kans krijgt weer een stukje van jezelf te ontdekken. Soms kan dat zo lastig zijn, dat je dreigt vast te lopen. De horoscoop kan een zeer waardevol hulpmiddel zijn om (in)zicht te krijgen in jezelf en de situatie. Het maakt je bewuster van je handelen; waarom je dingen doet of juist niet doet, en kan je helpen bewust keuzes te maken. Vanuit je eigen kracht geef je zelf richting aan de weg die bij je past, want jij bepaalt je eigen weg. Je leest in de week- en dagbladen regelmatig over “wat er in de sterren staat”, alsof alles al vast ligt. Niets is minder waar, je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen en het maken van je keuzes.